Instructies voor OBD-auto-GPS-locator

OBD Auto GPS Tracker

OBD Auto GPS Tracker (1)
De OBD-auto-GPS-locator is een compact en discreet apparaat dat staat je toe eenvoudig volgen via app een voertuig gemakkelijk en efficiënt. Uitgerust met GPS/GPRS/GSM-locatietechnologie, AGPS-functie om de nauwkeurigheid en meerdere functies te verbeteren, zoals snelheidsalarm, bewegingsalarm, anti-ontkoppelingsalarm, realtime tracking, geografisch hek…

Technische kenmerken

Het bevat de technologieën GPS/GPRS/GSM waarmee bovendien de precieze locatie kan worden verkregen geïntegreerde GPS-antenne hoge prestaties
Houd een locatiegeschiedenis van de GPS-locator in het minuteninterval dat u via de applicatie definieert.
Controleren realtime locatie vanuit de DAGPS-app en bepaal binnen enkele seconden een route naar de locatie.
Stel een waarschuwing wanneer de GPS-locator de straal van de vastgestelde zone verlaat op de gedefinieerde tijd en dagen.

Via de OBD-poort ontvangt de GPS-locator de lading en bevat een geïntegreerde batterij voor veiligheid.

inhoud

OBD Auto GPS Tracker

Handleiding de Instrucciones

Instructies

Stap 1 - SIM-introductie

OBD Auto GPS Tracker (4)
Verwijder Pin Sim Oortje Nano V6

De OBD-auto-GPS-locator vereist een MicroSIM-kaart met de mogelijkheid om te bellen, sms-berichten te ontvangen en te verzenden, met internet en zonder pincode. Je kunt de instelling op je mobiel vinden in de beveiligings-, privacy- of vergelijkbare instellingen. Als u de optie niet kunt vinden, zoek op Google: “verwijder simkaart pincode + mobiel model/merk”. Wanneer de SIM-pincode is verwijderd Plaats de Micro-SIM-kaart in dezelfde richting als in de afbeelding totdat u een klik hoort.

De GPS-locator Het wordt ingeschakeld wanneer u de SIM-kaart plaatst Als er lading is, gaat het blauwe en groene lampje branden.

Stap 2 - OBD-poort

OBD-locaties
OBD Auto GPS Tracker (2)

De OBD-auto-GPS-locator vereist een 12-36V OBD-aansluiting beschikbaar op alle voertuigen sinds 0-2001.  Er zijn verschillende mogelijke locaties voor de OBD-poort, dus dit wordt aanbevolen zoek op Google naar “OBD + voertuigmodel”. om de locatie te achterhalen of de gebruikershandleiding van het voertuig te doorzoeken. Hij De OBD-poort krijgt stroom wanneer het contact in het voertuig wordt ingeschakeld. Om een ​​gebrek aan verbinding te voorkomen, is er een geïntegreerde back-upbatterij ingebouwd.

Stap 3 - Aan/uit, statuslampjes en APN

OBD Auto GPS Tracker (3)

naar licht de GPS-locator plaats de micro-simkaart totdat u de klik hoort. Die klik is de aan / uit knop, dus wanneer u de micro-simkaart verwijdert, wordt de GPS-locator uitgeschakeld.

Bij het plaatsen van de kaartDe statuslampjes gaan branden en wij moeten wacht minstens 5 minuten totdat de ontsteking is voltooid.

De statuslampjes wijzen op:

 • Blauw licht - GPS-verbinding | Gemaakt – Verbonden GPS | Snel knipperend – Zoeken naar GPS-signaal.
 • Groen licht - GSM-verbinding | Gemaakt – GSM-verbinding | Snel knipperend – Zoeken naar GSM-signaal.
 • Rood licht - Batterijstatus | Snel knipperend – Batterij bijna leeg | Langzaam knipperend – Batterij groter dan 15%.

Is aanbevolen Schakel het product buiten in voor een correcte aansluiting. Voor de veiligheid gaan de statuslampjes na 10 minuten uit en is het mogelijk om ze weer aan te zetten door te bellen naar het telefoonnummer van de GPS-tracker.

SMS-GPS-OBD

Na het buiten inschakelen en minimaal 5 minuten wachten Er kunnen zich 3 situaties voordoen:

 • Groen en blauw licht knipperen – De GPS-locator kan geen verbinding maken met het GSM- of GPS-netwerk. Het is noodzakelijk om zich buiten te bevinden en plaatsen met interferentie te vermijden
 • Stabiel blauw licht -De GPS-locator is erin geslaagd verbinding te maken met het GPS-signaal
 • Continu groen licht – De simkaartlezing is correct en deze is verbonden met het GSM-netwerk (telefoonlijn). Dit lampje kan ook een SIM-leesfout aangeven.

Wanneer de GPS-locator is verbonden met het GSM-netwerk (continu groen licht), verzendt u een sms met de inhoud «smslink123456» en het apparaat reageert met de locatie.

Als de locatie breedtegraad, lengtegraad en snelheid weergeeft, is de GPS-tracker correct verbonden met het GPS-signaal. Anders ontvangen wij een schatting op basis van de LBS-locatie.

Stap 4 - Locatie per toepassing

Stap 4.1 - Applicatie downloaden

Download de DAGPS-app op uw mobiel door op het Android- of App Store-pictogram (iPhone) te drukken, afhankelijk van het model van uw apparaat. U kunt ook de locatie controleren gps110.org, maar de bediening zal beter zijn in de app.

Stap 4.2 - Inloggen en machtigingen

OBD GPS-codescan
DAGPS-waarden

Als de applicatie tijdens de uitvoering om toestemming vraagt, moet dit zo zijn accepteer alle machtigingen om een ​​correcte werking te garanderen.

Bij het starten van de DAGPS-applicatie is het noodzakelijk om de algemene voorwaarden te accepteren en u te registreren, het scannen van de productbarcode door op het vierkante pictogram in de app te klikken of voer de 15-cijferige IMEI in die onder de streepjescode op het product staat. 

In het register moeten de waarden worden aangegeven:

 • Mobiel telefoonnummer: landcode + nummer
 • Apparaatnummer: eerder gescand nummer
 • Wachtwoord: standaard 123456

Na registratie logt u in met vermelding van de gebruikersnaam (apparaatnummer) en het standaardwachtwoord 123456.

Stap 4.3 - GPS-locatie

DAGPS-locatie

Selecteer in het menu linksonder de optie "Start". Door op de te klikken knop Vernieuwen in de linkerbenedenhoek We kunnen de GPS-locator opvragen voor de huidige positie en de bijgewerkte locatie na 3-8 seconden verkrijgen. bestaan verschillende technologieën om de locatie te verkrijgen:

 • GPS – Wanneer de GPS-locator is ingeschakeld buiten of in een gebied met goede verbinding zal verbinding maken met GPS-satellieten die een precieze locatie.
 • LBS – De GPS-locator biedt een geschatte locatie gebaseerd op de verbinding met de GSM-signaaltoren.

Locatienauwkeurigheid is essentieel bij het gebruik van de kabelzoeker. Afhankelijk van de gebruikte technologie zal de nauwkeurigheid zijn:

 • GPS - 10 meters buitenshuis
 • LBS - Boven 100 meter. Omdat het gebaseerd is op de verbinding met de GSM-signaalmast, zal het in de stad nauwkeuriger zijn dan op het platteland.

Als het apparaat niet online verschijnt, kan het nodig zijn om de APN te configureren:

naar configureer de APN Als het niet automatisch is geconfigureerd, moeten de volgende stappen worden gevolgd:

 1. Stuur een sms naar de mobiele telefoon die in de kabelzoeker is geplaatst terwijl deze is ingeschakeld met het bericht: «APN123456ABC» (waar ABC de APN is)
 2. Het is ook mogelijk om de APN-parameters te verzenden volgens het schema: «APN123456 ABC GEBRUIKERSWACHTWOORD» (met vermelding in ABC de APN-naam en in gebruiker en wachtwoord de waarden aangegeven door ons bedrijf).

Stap 4.4 - Functies

DAGPS-locatie

In het onderste menu kunnen we enkele functies van de GPS-locator selecteren, zoals:

 • Valla – Hiermee kunt u een gebied op de kaart definiëren. Wanneer de GPS het gebied verlaat, ontvangt u een waarschuwing.
 • Traject – Slaat GPS-locaties in intervallen op. Overige dagen kunt u raadplegen op de kalender.
 • Details – Toont informatie over de GPS en het voertuig.
 • ...

Stap 5 - SMS-opdrachten

OBD Auto GPS Tracker (2)

Met de GPS-locator kunt u uw geavanceerde controle door het versturen van SMS naar het geïntegreerde simkaartnummer:

 • smslink123456 – huidige locatie ontvangen.
 • sms123456 – SMS-locatiemodus.
 • Sleepin12345 – energiebesparende modus die de locatie alleen bijwerkt wanneer het voertuig beweegt.
 • Sleepout123456 – annuleer de energiebesparende modus.
 • Check123456 – Ontvang de status van de GPS-locator per sms.

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen! 😉

Veel voorkomende problemen

1 - Gaat niet aan

OBD Auto GPS Tracker (4)

Sluit het OBD-apparaat aan op de poort voertuig-OBD-verbinding 12-36V en start het voertuig.

Wacht minstens 10 minuten totdat het apparaat is opgeladen en plaats de MicroSIM-kaart met dezelfde richting als op de afbeelding.

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen! 😉

Beveiliging en naleving

Hieronder staat aangegeven belangrijke productinformatie in relatie tot de veiligheid en naleving die een juist en veilig gebruik van het product garanderen:

⚠ HET NIET OPVOLGEN VAN DEZE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES KAN LEIDEN TOT BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF ANDERE SCHADE OF LETSEL.
Certificeringen en waarschuwingen Producten PingaOculto

® PingaOculto​ Todos los derechos reservados.

Product specificaties:

Modelnaam: OBD Auto GPS-locator

Modelnummer: GPS-01

Productidentificatie: 706212918430

Bedrijfstemperatuur: 0 tot 50ºC

Productgebruik: Stel uw apparaat of adapter niet bloot aan vloeistoffen. Als uw apparaat of adapter nat wordt, koppelt u voorzichtig alle kabels los zonder uw handen nat te maken en wacht u tot het apparaat en de adapter volledig zijn opgedroogd voordat u ze weer aansluit. Probeer uw apparaat of adapter niet te drogen met een externe warmtebron, zoals een magnetron of föhn. Als het apparaat of de adapter beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan. Gebruik alleen de meegeleverde accessoires om uw apparaat van stroom te voorzien. Om het risico van een elektrische schok te vermijden, raak het apparaat of de daarop aangesloten kabels niet aan tijdens een onweersbui. De kabels en/of adapters zijn alleen ontworpen voor gebruik binnenshuis.

Disclaimer: PingOc Now SL is niet verantwoordelijk voor frauduleus of foutief gebruik van het product als gevolg van het niet begrijpen of lezen van de informatie in de instructies en voorzorgsmaatregelen. Dit product is geen speelgoed en mag niet worden gebruikt in strijd met de geldende wetten. Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen voordat u het product gebruikt.

Voor EU-klanten: Voor vandaag, PingaOculto, verklaart dat het type radioapparatuur in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU.

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken. Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

FCC-naleving: Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur in en uit te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

 • Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
 • Vergroot de scheiding tussen de apparatuur en de receptor.
 • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken. Het apparaat is geëvalueerd om te voldoen aan de algemene vereisten voor blootstelling aan RF-straling. Het apparaat kan zonder beperkingen worden gebruikt in draagbare blootstellingsomstandigheden.

Naleving van blootstelling aan radiofrequenties: Als maatregel ter bescherming van de gezondheid voldoet dit apparaat aan de limieten voor blootstelling van het grote publiek aan elektromagnetische velden in overeenstemming met aanbeveling 1999/519/EC van de Raad. Dit apparaat kan op het lichaam worden geplaatst, waarbij langdurig gebruik van meer dan 5 uur wordt vermeden.

Uw apparaat op de juiste manier recyclen: In sommige gebieden is het weggooien van bepaalde elektronische apparaten gereguleerd. Zorg ervoor dat u zich houdt aan de lokale voorschriften en wetten.

Aanvullende informatie over veiligheid en naleving: Aarzel niet om contact met ons op te nemen via een van de beschikbare contactmogelijkheden voor aanvullende informatie over veiligheid, recycling en naleving of andere belangrijke kwesties met betrekking tot uw apparaat. Middelen van contact met: E-mail contact @pingaoculto.com, Bellen/WhatsAppen +34 644 098 320.

Beperkte garantie: Alle officiële merkartikelen PingaOculto ze hebben een Minimaal 2 jaar garantie. Deze garantie kan worden verlengd of verlaagd afhankelijk van het land waar de verkoop plaatsvindt, zoals wettelijk het geval is in Spanje, waar deze wordt verlengd tot 3 jaar, zoals vastgelegd in wetsbesluit 7/2021 met betrekking tot de garantie op de verkoop van Goederen van consumptie. We behouden ons het recht voor om de garantie van een product te weigeren als oneigenlijk of nalatig gebruik door de klant wordt geverifieerd, vergelijkbaar met die weergegeven in: https://www.pingaoculto.es/garantias-y-devoluciones/ Als u vanwege een storing contact met ons moet opnemen, kunt u dit per e-mail doen: contact @pingaoculto.com of via Bellen/WhatsApp: +34 644 098 320.

Wereldwijde Expreslevering

Overal ter wereld

14 dagen Retourtermijn

Tot 14 kalenderdagen

3 Jaar Garantie

Snel en efficiënt beheer

100% Veilige Betaling

PayPal / MasterCard / Visa