Instructies Blokfluitspeler

Recorder-speler

Blokfluitspeler (1)
De blokfluitspeler is een compact en discreet apparaat dat staat je toe vangen klinken Op een eenvoudige manier. Uitgerust met geïntegreerde microfoon hoge gevoeligheid en Audiokwaliteit met een bitsnelheid van 1536 Kbps in formaat WAV of PCM.  La de opnameautonomie bedraagt ​​ongeveer 100 uur en bevat ingebouwd geheugen 8GB waarmee opnemen mogelijk is tot 90 uur.

Technische kenmerken

Audio-opname met geweldige kwaliteit met een bitsnelheid van 1536 Kbps en hoge gevoeligheid. Daarnaast, maakt het afspelen van audio mogelijk met de ingebouwde luidspreker of de meegeleverde hoofdtelefoon.
geluidsbestanden in WAV-formaat worden opgeslagen in de 8 GB ingebouwd geheugen. Tussen 6-583 uur opnemen met 8 GB.
Inclusief een ingebouwde oplaadbare batterij 200 mAh. Deze batterij kan dat zijn 100% opgeladen in 2-3 uur en aanbiedingen tot 35 uur gebruik.

inhoud

Recorder-speler

hoofdtelefoons

Handleiding de Instrucciones

Instructies

Stap 1 - Laden

Blokfluitspeler (4)

Het is noodzakelijk om het product op te laden vóór het eerste gebruik. Om de batterij op te laden verwijder de USB-connector het duwen en verschuiven van de zijactuator en verbinden met de belasting met de schakelaar UIT. El oplaadtijd is ongeveer 3 uur wanneer aangesloten op een opladen via een USB-poort van 5 volt en 0.5 ampère (⚠Maximaal 5V 0.5AAls er meer stroomsterkte wordt gebruikt, wordt de levensduur verkort of werkt de batterij niet meer).

tijdens het opladen verschijnt op het scherm “opladen”. en de lading is 100% als het batterijpictogram statisch is.

Stap 2 - Aan/uit zetten, vergrendelen en opnemen

Blokfluitspeler (3)

Om de recorder in te schakelen Houd de zijknop ⏯️ 2 seconden ingedrukt.  Druk nogmaals 2 seconden tot apagar.

Houd de zijknop ↪️ ingedrukt duur 2 segundos para Afsluiten openen. Deze functie vergrendelt alle knoppen behalve de REC-schakelaar.

Opnemen, zelfs als de recorder uitgeschakeld is, zet de REC-schakelaar omhoog naar de toppositie. Voor pauzeren/hervatten van de opname pers ⏯️ en stop en sla de opname op zet de REC-schakelaar omlaag. Bestanden worden automatisch onderverdeeld in bestanden maximaal 2 uur. De recorder maakt aansluiting van een externe microfoon mogelijk in de bovenste connector met het 🎤-pictogram. Het wordt aangeraden sluit het eerder aan om de opname te starten. 

Stap 3 - Wijzig de taal- en algemene instellingen

Blokfluitspeler (3)

Zet de recorder aan en selecteer het tandwielpictogram voor instellingen met behulp van de knoppen aan de rechterkant van de recorder volgende/vorige ↔️ en selecteer ⏯️. Kies dan "Taal» uit de opties en selecteer de gewenste taal. Om terug te gaan, druk op ↪️.

Vanuit dit menu kunt u ook andere waarden wijzigen als datum en tijd instellen met behulp van de + en - knoppen, wanneer vergrendeld of automatisch uitgeschakeld na een bepaalde periode van inactiviteit, een wachtwoord definiëren voor vergrendelscherm of fabrieksinstellingen de recorder.

Stap 4 - Opnamemenu

Blokfluitspeler (3)

Zet de recorder aan en selecteer het opnamemenu met behulp van de knoppen aan de rechterkant van de recorder volgende/vorige ↔️ en selecteer ⏯️. In dit opnamemenu kunnen we dat doen opnameparameters wijzigen:

 • De instelling Opnamebibliotheek staat dit toe opnames afspelen uit 3 opslagbibliotheken.
 • De instelling Opnamekwaliteit staat dit toe pas de opnamekwaliteit aan voor waarden 32/64/128/512/1024/1536Kbps.
 • Met de opnamegevoeligheidswaarde kunt u aanpassen hoe gevoelig de microfoon is door te kiezen tussen Laag, gemiddeld of hoog.
 • De AVR-waarde bepaalt de geluidsdetectie opname. De Waarden van 0 tot 9 bepalen de gevoeligheid, waarbij 0 uit staat (continu opnemen) en 1 het minst gevoelig is en 9 het meest gevoelig is (activering met minder decibel).
 • De Loop Record-waarde staat dit toe instellen of oudere bestanden moeten worden overschreven wanneer de opslag vol is.
 • De instelling Opnamemonitor staat dit toe standaardvolume instellen van 0 tot 31 wanneer de opname wordt afgespeeld.
 • De opnametimerwaarde Hiermee kunt u programmeren wanneer de opname start en stopt afhankelijk van de tijd.
 • De bestandsmapwaarde staat dit toe kies in welke map ze zijn opgeslagen de opnames tussen A, B en C.

Stap 5 - Afspelen en verwijderen

Blokfluitspeler (3)

Zet de recorder aan en muziekmenu selecteren met behulp van de knoppen aan de rechterkant van de recorder volgende/vorige ↔️ en selecteer ⏯️. In dit menu kunnen we dat doen luister naar de nummers of andere audio die we in de recorder hebben geplaatst. Om opnames te beluisteren toegang krijgen tot het opnamemenu, Klik op de bestandsbibliotheek waar het is opgenomen. De afspeelknoppen zijn:

 • ⏯️-knop – Selecteer of Pauze/Afspelen.
 • Volumeknop + of – / Indrukken – Volume omhoog/omlaag
 • Volumeknop ↔️ / Indrukken – Volgende/vorige audio
 • Volumeknop ↔️ / Vasthouden - Ga terug

Om toegang te krijgen tot de menu voor het verwijderen van bestanden druk tijdens het afspelen M-knop.

Stap 6 – Forceer opnieuw opstarten

Blokfluitspeler (3)

Als de recorder stop met werken of het blijft geblokkeerd pauzeknop ⏯️ gedurende 15 seconden.

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen! 😉

Veel voorkomende problemen

1 - Gaat niet aan

Blokfluitspeler (4)

Het is noodzakelijk om het product op te laden vóór het eerste gebruik. Om de batterij op te laden verwijder de USB-connector het duwen en verschuiven van de zijactuator en verbinden met de belasting met de schakelaar UIT. El oplaadtijd is ongeveer 3 uur wanneer aangesloten op een opladen via een USB-poort van 5 volt en 0.5 ampère (⚠Maximaal 5V 0.5AAls er meer stroomsterkte wordt gebruikt, wordt de levensduur verkort of werkt de batterij niet meer).

tijdens het opladen verschijnt op het scherm “opladen”. en de lading is 100% als het batterijpictogram statisch is.

2 - Wordt niet opgeslagen

Blokfluitspeler (2)

Er is mogelijk een probleem met het bestandssysteem of de batterij. Eerst controleer of uw computer de USB-recorder herkent en probeer het te formatteren FAT32-indeling door eerder een backup van uw bestanden.

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen! 😉

Beveiliging en naleving

Hieronder staat aangegeven belangrijke productinformatie in relatie tot de veiligheid en naleving die een juist en veilig gebruik van het product garanderen:

⚠ HET NIET OPVOLGEN VAN DEZE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES KAN LEIDEN TOT BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF ANDERE SCHADE OF LETSEL.
Certificeringen en waarschuwingen Producten PingaOculto

® PingaOculto​ Todos los derechos reservados.

Product specificaties:

Modelnaam: blokfluitspeler

Modelnummer: ME-06

Productidentificatie: 706212918430

Productbatterij: geïntegreerd lithium-iontype met een capaciteit van 200 mAh

Bedrijfstemperatuur: 0 tot 40ºC

Productgebruik: Stel uw apparaat of adapter niet bloot aan vloeistoffen. Als uw apparaat of adapter nat wordt, koppelt u voorzichtig alle kabels los zonder uw handen nat te maken en wacht u tot het apparaat en de adapter volledig zijn opgedroogd voordat u ze weer aansluit. Probeer uw apparaat of adapter niet te drogen met een externe warmtebron, zoals een magnetron of föhn. Als het apparaat of de adapter beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan. Gebruik alleen de meegeleverde accessoires om uw apparaat van stroom te voorzien. Om het risico van een elektrische schok te vermijden, raak het apparaat of de daarop aangesloten kabels niet aan tijdens een onweersbui. De kabels en/of adapters zijn alleen ontworpen voor gebruik binnenshuis.

Disclaimer: PingOc Now SL is niet verantwoordelijk voor frauduleus of foutief gebruik van het product als gevolg van het niet begrijpen of lezen van de informatie in de instructies en voorzorgsmaatregelen. Dit product is geen speelgoed en mag niet worden gebruikt in strijd met de geldende wetten. Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen voordat u het product gebruikt.

Voor EU-klanten: Voor vandaag, PingaOculto, verklaart dat het type radioapparatuur in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU.

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken. Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

FCC-naleving: Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur in en uit te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

 • Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
 • Vergroot de scheiding tussen de apparatuur en de receptor.
 • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken. Het apparaat is geëvalueerd om te voldoen aan de algemene vereisten voor blootstelling aan RF-straling. Het apparaat kan zonder beperkingen worden gebruikt in draagbare blootstellingsomstandigheden.

Naleving van blootstelling aan radiofrequenties: Als maatregel ter bescherming van de gezondheid voldoet dit apparaat aan de limieten voor blootstelling van het grote publiek aan elektromagnetische velden in overeenstemming met aanbeveling 1999/519/EC van de Raad. Dit apparaat kan op het lichaam worden geplaatst, waarbij langdurig gebruik van meer dan 5 uur wordt vermeden.

Uw apparaat op de juiste manier recyclen: In sommige gebieden is het weggooien van bepaalde elektronische apparaten gereguleerd. Zorg ervoor dat u zich houdt aan de lokale voorschriften en wetten.

Aanvullende informatie over veiligheid en naleving: Aarzel niet om contact met ons op te nemen via een van de beschikbare contactmogelijkheden voor aanvullende informatie over veiligheid, recycling en naleving of andere belangrijke kwesties met betrekking tot uw apparaat. Middelen van contact met: E-mail contact @pingaoculto.com, Bellen/WhatsAppen +34 644 098 320.

Beperkte garantie: Alle officiële merkartikelen PingaOculto ze hebben een Minimaal 2 jaar garantie. Deze garantie kan worden verlengd of verlaagd afhankelijk van het land waar de verkoop plaatsvindt, zoals wettelijk het geval is in Spanje, waar deze wordt verlengd tot 3 jaar, zoals vastgelegd in wetsbesluit 7/2021 met betrekking tot de garantie op de verkoop van Goederen van consumptie. We behouden ons het recht voor om de garantie van een product te weigeren als oneigenlijk of nalatig gebruik door de klant wordt geverifieerd, vergelijkbaar met die weergegeven in: https://www.pingaoculto.es/garantias-y-devoluciones/ Als u vanwege een storing contact met ons moet opnemen, kunt u dit per e-mail doen: contact @pingaoculto.com of via Bellen/WhatsApp: +34 644 098 320.

Wereldwijde Expreslevering

Overal ter wereld

14 dagen Retourtermijn

Tot 14 kalenderdagen

3 Jaar Garantie

Snel en efficiënt beheer

100% Veilige Betaling

PayPal / MasterCard / Visa